Renée N

Renée N är född den 23 november 1923 i staden Saloniki (Thessaloniki) som ligger i norra Grekland. Hennes far hette Salomon N född 1880 och han var köpman. Hennes mor Rachel M N föddes 1888 och var sannolikt hemmafru. Renée hade en syster som var med henne i Örebro och de båda var repatriander. Repatriand betyder att hon tas hand om tills hon mår bra och sen ska de återvända till hemlandet (Grekland). Hon hade även en bror som blev deporterad till Tyskland i juni 1944 från Grekland. Renée har genom telegram fått reda på att han är i Aten. Hennes föräldrar deporterades aldrig och vistas fortfarande i Aten.

Renée N gick sex år i folkskola och sex år i gymnasium. Hon blev arresterad i mars 1944 på grund av sin judiska tro och bakgrund. Hon fördes då till Auschwitz i Polen och hon sändes sedan i januari 1945 vidare till Bergen-Belsen. Därifrån kom hon in i Röda korsets omsorg. Hon ankom till Malmö den 29 juni 1945 och placerades i karantänsläge i Malmö innan hon fick åka till Örebro. Hon kom till beredskapssjukhuset i Örebro den 29 juli 1945. Hon blev inte svensk medborgare men har fått registrerings nummer 189. Hon har ett nummer på underarmen 77015 som intatuerades i Auschwitz. När hon var i Auschwitz så fick hon utföra olika tunga grävningsarbeten.

Renée blev förklarad ”fullt arbetsför” av Dr. Mellander den 16 oktober 1945. Hon ville åka till Grekland efter sin tillfriskning, men ville fortsätta att jobba ända till avresan. Hennes jobb var på Örebro Wadd- och yllefabrik och hon tjänade då 45 kr i veckan. Hon lämnade Sverige den 1 Augusti 1946 sannolikt med båt från Göteborg. Hon tvingades sannolikt pga skada att amputera vänster pek- och långfinger. Hon vägde bara 30 kg vid ankomst till Örebro.

Av: Alexander Mallalieu 9E vt 2012