Platserna – bilder då och nu

Här finns olika fotografier från platser som hör ihop med kvinnorna. Bilden nedan visar skolgården på Engelbrektsskolan som gjordes om till beredskapssjukhus.

Den autentiska platsen är ur pedagogisk hänsyn mycket intressant. Vilka historiska lager finns på platsen?  De autentiska platsen erbjuder också möjligheter att kritiskt granska de olika lagren? Vad finns kvar? Hur kan andra källor kopplas till platsen? Hur påverkas elevernas motivation och synen på sitt lokalsamhälle?

Tanken är också att eleverna här kan hämta bilder från olika platser som de sedan kan använda i sina egna texter.

skanna0001

Bildkälla: Nerikes Allehanda