Martin Luther

”Vad ska vi kristna sedan göra med detta förbannade utstötta judefolk? Eftersom de lever bland oss och vi känner till deras lögner och hädelser, kan vi inte tolerera dem om vi inte själva vill bli del i deras förbannelser och smädelser…

 

… För det första borde deras synagogor… sättas i brand och det som inte brinner upp ska skylas över eller täckas med jord så att ingen någonsin ska kunna se ask- eller stenrester.

 

För det andra borde deras hem på liknande sätt brytas ner och förstöras… de borde placeras under samma tak eller i ett stall, som zigenare, för att de ska förstå, trots deras skryt, att de inte är herrar i vårt land, utan eländiga fångar.

 

För det tredje borde de bli berövade sina bön- och Talmudböcker, där sådan avgudadyrkan, lögner, förbannelser och hädelser lärs ut.

 

För det fjärde måste deras rabbiner under hot om dödsstraff förbjudas att undervisa mer och hålla de stackars judarna fångna i Mose lära.

 

För det femte borde pass- och resprivilegier absolut inte gälla judar. Vad har de på landsbygden att göra? …de borde stanna hemma.

 

För det sjätte borde de stoppas från att bedriva ocker. Man borde ta ifrån dem deras pengar och föremål av silver och guld och förvara dessa.

 

För det sjunde borde man låta unga och starka judar arbeta med slaga, yxa, hacka, spade, spinnrock… och låta dem förtjäna sitt levebröd genom hårt kroppsarbete…

 

… För att summera, borde alla härskare som har judar på sina områden, ifall inte dessa råd passar, finna bättre råd så ni och vi alla befrias från denna olidliga djävulska börda – judarna.”

 

 

ocker= att ta oskäligt högt betalt eller ta ut hög ränta på lånade pengar

synagoga =judisk gudstjänstlokal

Talmud = helig skrift, tillägg till den judiska bibeln (de 5 Moseböckerna)

 

 

1. Vem tror ni har skrivit ovan? När?

 

2. Varför tror ni att textförfattaren hyser ett sådant hat mot judarna?

 

3. Vilket mål har textförfattaren?

 

 

Källa: Texten hämtad från Bearing Witness – Teaching about the Holocaust; 2001, av Beth Aviv Greenbaum och fritt översatt av Mikael Enoksson. Ovan är inte texten i sin helhet.

 

 

 

För läraren:

 

Martin Luther – ”Gegen die Juden und ihre Lügen”, 1542. 19 år tidigare hade Luther varit mera försiktig och manat kristna att behandla judar väl och undervisa dem om den heliga skrift. Martin Luthers hat mot judarna är naturligtvis till största delen religiöst motiverat och bygger på religiösa argument. Det bör påpekas att vi här kommer i kontakt med en åldrad och bitter Luther. En man som inte längre har något inflytande. De råd han ger de tyska furstarna får inget genomslag, ingen lyssnar längre på Luther.

 

Dela ut kopia på partiprogram eller Nürnberglagarna. Studera, jämför, analysera.

Gå igenom olika typer av antisemitism i historien.

 

1. Religiös förföljelse – Kristusmördare. Från Jesu död och framåt, syndabockar, digerdöden, Korstågen, fr Medeltid

2. Sekulär förföljelse – Furstens skatteindrivare, yrken, långivare, judekvarter, gator, mm fr Medeltid

4. Rasmässig förföljelser – listiga, fula, snikna, hotfulla fr 1800-talet

3. Frälsande antisemitism – vi frälser oss om vi befriar Tyskland från alla judar ª Massmord ª Nazismen

 

Pogrom = övergrepp och dödande av judar

 

Motkraft: Franska revolutionen – emancipationen, men franska revolutionen rymmer också tankar om renhet och människans förmåga – plikt att styra naturen.

 

Finns det antisemitism idag?

 

Vilka andra grupper i samhället (Sverige och Europa) skulle idag kunna drabbas av liknande förföljelser?