Auschwitz

KZ Auschwitz var Nazitysklands största koncentration och förintelse-läger. Det var verksamt från 1940 till januari 1945. Majoriteten av dom som mötte sin död i Auschwitz var judar men det dog även många andra till exempel handikappade, homosexuella, polacker, romer mm. Auschwitz bestod av tre huvudläger: Auschwitz I, koncentrationsläger och lägrets administrativa centrum. Auschwitz II-Birkenau, Koncentrationsläger och förintelseläger. Auschwitz III-Monowitz, arbetsläger.

 1940 var Auschwitz främst koncentrationsläger. I början av 1942 började gaskamrarna användas och det blev ett förintelseläger också. Det var då man började med utrotningen av judar som Hitler kallade ”den slutgiltiga lösningen”. Han skulle förinta alla judar i hela Europa på grund av att enligt honom var judar inte lika mycket värda som ”icke judar”. I gaskamrarna använde tyskarna Zyklon B och sommaren 1944 kunde tyskarna mörda upp till 10 000 människor om dagen.

När man anlände till Auschwitz blev man sorterad. Alla fångar ställde upp sig på led och en SS-läkare stod längst fram och när man kom fram till honom pekade han åt höger eller vänster. Vänstra kön ledde mot döden in i gaskammaren och den högra till arbetslägret och det var nästan alla som hamnade i vänstra kön. Sammanlagt dog det ca 2 500 000 människor i Auschwitz och 1 000 000 av dom var judar. Dock är dom här siffrorna inte helt säkra. Många tusen kom till arbetsläger och dem flesta dog där också. 1943 blev SS-läkaren Joseph Mengele chefsläkare i Auschwitz. Han genomförde fruktansvärda experiment på utvalda fångar, speciellt Judar och romer. Fångarna fick olika smittoämnen och gifter injicerade i kroppen, kroppsdelar amputerade, ögonen bortfrätta med syra och mycket mer!

Hygienen var inte bra för det var mycket sjukdomar som spred sig och människor låg döda överallt. 1945 fick man inte ha sina egna kläder utan man fick kläder när man kom dit och dom skulle räcka under hela vistelsen i Auschwitz. Det gick inte en dag utan att massor med fångar blev misshandlade och torterade av lägervakterna.

Alla ”våra kvinnor” har varit i Auschwitz men de blev räddade av dem Vita bussarna, Röda korset och UNRRA vid krigsslutet i norra Tyskland.

Källa: Wikipedia, www.levandehistoria.se

Av: Agnes Stahle 9f, vt 2012