Skuggor från Holland och Belgien – bilder från en resa v. 8 2019

HAAG