Kvinnliga överlevande från Holland 1945

Kvinnliga överlevnaden från ”Phillips-gruppen” på rundtur i Göteborg. Sannolikt kan några  av de elva holländska överlevnaden som under en tid vårdades på beredskapssjukhuset i Örebro finnas med på bilden. Några hamnade sedan på flyktingförläggningen i Robertshöjd eller reste hem över Göteborg.

Källa: ushmm.com,Helena Mossel Bromet