Vad är egentligen fascism?

Byggnad där delar av det facistiska partiet fanns i den lilla staden Saló vid Gardasjön. Salòrepubliken var en fascistisk marionettregim i det av Nazityskland ockuperade Norditalien. Regimen upprättades 23 september 1943 sedan Benito Mussolini fritagits ur fängelse av Otto Skorzeny efter att den postfascistiska italienska regeringen kapitulerat till de allierade.

Med vad är egentligen fascism?

  1. En politisk ideologi – hur samhället ska organiseras!
  2. Ultranationalistisk pånyttfödelse – kulturnationalism leder ofta fram till ”rastänkande” men ”ras” är ett ord som undvikas idag – istället kultur. Vår ”kultur” är hotad betyder egentligen att ”det svenska folket” som ”ras” är hotat. (Märk att vetenskapligt inte finns några mänskliga raser. Vi är helt enkelt för lika varandra och skillnaderna inom till exempel ”den vita” gruppen är för stora. Hundar kan indelas i raser, inte människor.) Nationens själ ska födas på nytt – den ”naturliga” nationella identiteten och kulturen är hotad eller redan förstörd och ska återskapas. Folkdräkt =  bra! (Men folkdräkter har egentligen aldrig funnits utan är en nationalistisk konstruktion…)
  3. En alternativ postliberal modernitet = ett nytt modernt samhälle! Med rötterna i det förflutna vill man skapa något radikalt nytt. Antiliberalism och antisocialism. Positiv till ny teknik. Mot internationella samarbeten och globalisering. Solidaritet ska vara nationell!
  4. En ny samhällsstruktur ska skapas med en stark folkgemenskap = gemensam nationell identitet. (Utjämna sociala skillnader, generös välfärdspolitik för det egna folket, antielitistiskt (=mot dagens eliter som tex politiker, journalister, lärare och institutioner (domstolar, media). Ledaren viktig – man vet vem som är ledaren!  Allt är politik! Människor ska göra rätt men de ska också tänka och känna rätt. Ingen privat sfär finns. Korporativism – där arbetare och företagare ska samarbeta istället för att bråka om löner, vinster eller villkor. Staten styr.
  5. En ny människa som lever för nationen =kollektivet ska skaps. Individen mindre viktig.

Källa: Vad är egentligen fascism? En tecknad serie av Kalle Johansson med Lena Berggren (2018).

Bilden nedan visar parken som är en del i det fascistiska monumentet Vittoriale degli italiani tillägnat den italienska författaren/filosofen/politikern Gabriele D’Annunzio. Fascismens idéer måste formuleras och en av dessa tänkare är just Gabriele D’Annunzio som ligger begrav i det centrala mausoleet. En mycket bisarr plats. På sin tid en mycket läst författare men som idag skulle betraktas som närmast galen with bästaonlinecasino.

Foto: Mikael Enoksson (2018)