Olika skuggor i Trieste

Risiera San Sabba

I juli 1943 landsteg de allierade i södra Italien och den 8 september samma år kapitulerade de italienska fascisterna under Benito Mussolini. Norra Italien förblev dock under tysk överhöghet. SS-Gruppenführer Odilo Globocnik, som tidigare hade lett Nazitysklands förintelseprogram i PolenOperation Reinhard, utnämndes till Högre SS- och polischef i området Adriatisches Küstenland och anlände till Trieste i mitten av september. Tillsammans med Globocnik kommenderades 92 personer till Trieste; alla hade de erfarenhet från Nazitysklands ”eutanasiprogram” Aktion T4 samt Operation Reinhard (mördandet av de polska judarna i dödslägren Belcez, Sobibor och Treblinka). Under kodnamnet ”Einsatz R” förföljdes, torterades och mördades judarpartisaner och politiska motståndare. Kanske 20 000 – 25 000 människor passerade igenom detta transitläger/koncentrationsläger. Något tusental judar och, italienska antifascister och civila beräknas ha dödats på platsen.  

Hösten 1943 fanns det cirka 43 000 judar (varav 35 000 italienska medborgare) i det tyskbesatta Norditalien och av dessa beräknas kanske  7 500 ha deporterats till de tyska lägren (varav 30% icke italienska judar). 322 judar mördades på plats i Norditalien.

Källa: http://www.deathcamps.org/sabba/index.html   och Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-45 Band 14 (2017).

Bilder: Mikael Enoksson 2018

Dödens väntrum i ”San Sabba”

Du hittar San Sabba på kartan ovan jämte andra transitläger i Italien som Fossoli och Bozen.

Gunter Demnigs så kallade ”Stolpersteiner” – ”snubbelstenar”  snubblar man över på många platser i Europa. Så också i Trieste.  I regionen fanns före kriget kanske  8 000 judar, 1 300 av dessa deporterades till framförallt Auschwitz, varav 39 återvände efter kriget. Totalt 23 deportationståg med judar, italienare och jugoslaver lämnade Trieste 1943-45.

Synagogan i Trieste idag. Ungefär 600 medlemmar finns i församlingen.

La Foiba di Basovizza

I regionen finns ett antal öppna gruvhål som under kriget användes massavrättningar. I Basovizza norr om Trieste finns detta Nationalmonument. På platsen dödades sannolikt 1943 antifascistiska motståndsmän av nazisternas och senare tyskar och italienare av jugoslaviska partisaner.  Antalet dödade på platsen är svårt att uppskatta (några hundra till 1 000-tals). I regionen dödades 1 000-tals civila tyska och italienska minoriteter i syfte att etniskt rensa området av jugoslaviska partisaner, vilka fick lämna över just detta område till brittiska militär 1945. San Sabba (se ovan) användes efter kriget som flyktingläger för de italienska flyktingarna från områdena österut som kom att ingå i Jugoslavien.