Ett ljus i mörket

I maj 1942 bestämde den tyska militärförvaltningen i Belgien att alla judar måste bära judestjärnan. Tyskarna ville att uppgiften att skaffa fram och dela ut det stigmatiserande kännetecknet skulle falla på de belgiska kommunalförvaltningarna. En vecka senare avvisade Bryssels borgmästare, den katolsk-konservative politikern Jules Coelst, kategoriskt och i tydliga ordalag denna uppmaning. I namn av Brysselregionens alla 19 borgmästare och stöd på på deras enhälliga beslut svarande han tyskarna; ”Det ankommer inte på oss att med er diskutera lämpligheten av de åtgärder ni har beslutat mot judarna. Däremot är det vår plikt att meddela er att ni inte kan kräva att vi medverkar till dem. Många judar är belgare, dessutom kan vi inte förmå oss att genomföra en bestämmelse som så uppenbart strider mot människans värdighet, oavsett vem det handlar om.” Heder åt belgarna!

Av de cirka 56 000 registrerade judar i Belgien lyckades tyskarna deportera uppemot hälften. Endast (men många nog) 20% av judarna greps av belgiska polis och andra myndigheter.

Sammanställning över de nazistiska deportationerna från Belgien till Auschwitz ser du genom att klicka på länken!

Jules Coest i mitten.

 

Källa: Europa mot judarna Götz Aly (2018) och bildkälla: http://www.cegesoma.be