Välkomna till ”Skuggor från det förflutna”!

Denna portal är främst till för mina elever men också för andra intresserade. Källmaterial publiceras löpande under inlägg och placeras sedan på lämpliga platser på hemsidan. Se Dokumenten och Ögonvittnen i listen ovan.

Elevernas rekonstruerade korta livsberättelser och i de flesta fall en plats som hör till berättelsen finns under Kvinnorna och platserna i listen ovan. Genom att återberätta levnadsöden blir eleven själv en del av historien. Genom berättelserna stärks elevernas förmåga till empati och genom att sätta sin historia i ett historiskt sammanhang övas källkritik och historisk förståelse utvecklas. Båda är begreppen är viktiga i en demokrati. Mänskliga rättigheter står förstås underförstått i centrum för elevernas arbete. Vad är en människa?

Elevernas egna intervjuer med personer äldre än 65 finns under Svenska minnen ovan i listen. Nya intervjuer kommer att läggas in längre ned bland inläggen nedan. Här finns elevintervjuerna för 2015 och 2016. Scrolla ner och klicka till äldre inlägg.  Fler intervjutexter om 1940-60-tal kommer framöver!

Bilder från våra studieresor till Polen är egentligen ett helt annat projekt men hör förstås i hop med kvinnornas berättelser. Bilder från resor hittas under Elevbilder i listen ovan.

Lärare och andra intresserade kan hitta övningar och annan didaktik under just Didaktik i listen ovan. Många har lokalhistorisk karaktär. Nazismen, kriget och även Förintelsen och dess följder för olika människor  finns runt omkring oss.

Elevarbetet med att fortsätta berätta korta livsberättelser kommer att återupptas 2020. Vi kommer även att närma oss förövarna, vilket lyser med sin frånvaro på sidan så här långt.  Avsnitten om källor och källkritik kommer att utvecklas.

Kontakta mycket gärna Lillåns skola om du har vittnesmål eller annat material om Engelbrektsskolans beredskapssjukhus i Örebro 1945.