Sverige och transitlägret Pruszków

Att se de utsatta – Denna ganska okända berättelse om fasorna och övergreppen på civilbefolkning var inte helt okänd för samtiden. Svenska Röda korset försöker hjälpa. Vad är en människa?

Ungefärlig översättning:

”Tisdag den 5 september 1944. Jerozolima nr 209/952

För hjälp till Pruszków

Svar från Prins Bernadotte på Svenska Röda Korsets vägnar

Tel-Aviv 4 ( september?) (per telefon)

Delegat från PCK (Polska Röda Korset) till Palestina och president för PCK-filialen till Palestina mottog idag från Stockholm från Prins Bernadotte, Vicepresident för Svenska Röda Korset, svar på deras begäran om omedelbar hjälp till internerade och förföljda i dödslager  Pruszków i okuperade Polen.

Budskapet från Prince Bernadotte låter: ”Den 26 augusti 1944 erbjöd Röda Korset sin hjälp till Internationella Röda Korset i Genève för polacker internerade i Pruszków. Vi intervenerade också genom den svenska legationen i Berlin.

Vi gör ytterligare ansträngningar för att undersöka och hjälpa. ”

Ytterligare en polsk artikel: 

Onsdag 22 september 1944, nr 220 (963)

Hjälp för Pruszków

LONDON, 19 (PAT-r), Rapport från Polska radion:

PAT (Polska telegrafbyrån ), 15 september.

Korrespondenten från Bern (Schweiz) rapporterar, att en delegat från det Internationella Röda Korset sändes från Genève  till Pruszków i ett officiellt uppdrag . Han är en schweizisk medborgare.

LONDON, 19 (PAT-r), Rapport från Polska radion:

Ordförande för Polackernas Rådet i Amerika; professor Świetlik meddelade att från den amerikanska Kongressens specialfond tilldelades en summa på 125 000 dollar för att hjälpa  Pruszków. Besättningen på de polska passagerarfartygen: ”Batory”, ”Sobieski ” och ”Kościuszko”* samlade ihop 1 267 pund för hjälp till Warszawa. Polackerna  som bor i Uganda** har samlat kvoten på 275 pund för samma ändamål.

Svenskar kommer att hjälpa:

LONDON, 19 (PAT-r). Rapport från Polska radion:

Från Stockholm rapporteras det om att den 16 september invigdes en hjälpvecka för polska barn. Den inledande ceremonin var en imponerande manifestation av svensk-polsk vänskap och ytterligare ett bevis på den hjälp som Polen upprepande gånger har fått från det svenska samhället. Öppningsceremoni ägde rum i Stockholms konserthus i närvaro av tronföljaren  prins Gustav Adolf med sin fru, och son. Framstående artister och författare deltog. Stockholms stad har bidragit med 10 000 svenska kronor till polackerna i Pruszków-lägret.

* Dessa var de tre av sex polska passagerarfartyg med besättningar, som under hela kriget hjälpte de allierade att transportera soldater och civila.

** Det var en del av de cirka 5 000 polska civila som placerades av allierade i Uganda. De evakuerades 1942 från Sovjetunionen till Palestina tillsammans med den polska armé som organiserades av general Anders. Totalt  78 000 soldater och 38 000 civila).

Artiklarnas källa är det lilla museet i Pruszków; http://dulag121.pl/ Klicka för att komma vidare.

Tack till Jan Andrzejewski, Polska hjälpkommittén i Sverige för hjälp med översättning och tipset om Elna Gistedt!