Stadsvandring inför Förintelsens minnesdag 27 januari 2016 Örebro

9A 16 058

9A 16 049 mindre

9A 16 076

9A 16 080