USC Shoah Foundation

Efter filmen ”Schindlers list” 1994 satsade Steven Spielberg intäkterna i en organisation som skulle genom videoupptagningar dokumentera Förintelsen. Idag finns snart 53 000 vittnesmål. Se http://sfi.usc.edu/ 

Det finns minst 9 upptagningar av de judiska kvinnor som kom till Engelbrektsskolan i Örebro 1945. Namnen och deras koppling till Örebro går att hitta på hemsidan och därför är deras fullständiga namn redovisade här. Videoupptagningarna är inte helt lätta att få tillgång till. Arbete pågår.

Eva Löwenthal (Bardos) – svenska – nr 29696

Rachel Rubin (Rosi Drumer) – hebreiska – nr 7805

Magda Drucker (Mendolowicz) – engelska – nr 40417

Henny Goldberg (Levenberg) – engelska – nr 26523

Hasidah Fridah Pines (Frida Schwarc)  – hebreiska – nr 27021

Tolah Rosman (Lazinger) – hebreiska – nr 24549

Clara Weinberger (Weisz) – engelska – nr 51408

Olga Bier – engelska – nr 2472

Rosi Cohen (Hirschberg) – engelska – nr 1411