Källor

Litteratur och film – ständigt under konstruktion

Litteratur    
Författare Titel Årtal
Om Sverige
Andersson, Lars M ed. En problematisk relation? Flyktingpolitik och judiska flyktingar… 2008
Bogatic, Wirginia Exilens dilemma: stanna eller att återvända? Beslut i Sverige… 2011
Byström, Mikael En border,gäst och parasit – Upfattningar och föreställningar… 2006
Byström, Mikael Utmaningen – Den svenska välfärdsstatens möte med… 2012
Gottfarb, Inga Den livsfarliga glömskan Överlevande berättar och vägen… 2006
Kvist-Geverts, Karin Ett främmande element i nationen. Svensk flyktingpolitik och … 2008
Landergren, Karin Flyktingar på Malmö museum 1945 – minnesbilder… 2002
Lidegaard, Bo Redningsmaend – Skandinavise aktioner for at redde fanger… 2015
Malmö konstmuseum Konst i skuggan av kriget- museet som flyktingförläggning 2015
Olsson, Lars På tröskeln till Folkhemmet 1995
Rudberg, Pontus The Swedish Jews and the victims of nazi terror 1933-45 2015
Sterner Carlberg, Mirjam Gemenskap och överlevnad – om den judiska gruppen i Borås… 1994
Tegen, Einar och Gunhild De dödsdömda vittna 1945
Uggla, Andrzej Nils I nordlig hamn – Polacker i Sverige under andra världskriget 1997
Åberg, Lars och Gertten, Magnus Hoppets hamn – När överlevarna kom till Sverige 2011
Om beredskapssjukhus
Mattsson, Christer Till Herrhagen klockan 13.24 2008
De vita bussarna
Bernadotte, Folke Slutet 1945
Frykman, Sven Röda korsexpeditionen till Tyskland 1945
Kilpeläinen, Juhani Resan till tvålfabriken i Från Bergslag och bondebygd 1998 1998
Lomfors, Ingrid Blind fläck – Minne och glömska kring Svenska Röda korsets… 2005
Persson, Sune ”Vi åker till Sverige” De vita bussarna 1945 2003
Rundberg, Gerhard mfl Rapporet från Neuengamme 1945
Sode-Madsen, Hans De Hvide Bussar 1941-45, Reddet fra Hitlers helvede 2015
Svensson, Åke De vita bussarna 1945
von Wrochem, Oliver & Jockeck, Lars Skandinavien im Zweiten Weltkrieg und die Rettungsaktion Weisse Busse 2012
Överlevandeberättelser
Nelken, Halina And yet, Iam here! 1999
Poltwaska, Wanda And I am Afraid of my Dreams 2013
Rosenberg, Göran Ett kort uppehåll från Auschwitz 2012
Romaner
Waluszewski, Daniel Med en blick över axeln 2012
Om minne
Hedgepeth, Sonia M. ed Sexual violence aagainst Jewish women during the Holocaust 2010
Herzog, Dagmar ed. Brutality and Desire War and sexuality in Europes… 2011
Kaplan, Suzanne Barn under Förintelsen – då och nu 2003
Langer, Lewrence L. Holocaust testimonies 1991
Olika läger och getton
Bessmann, Alyn och Eschebach, Insa The Ravensbrück Women´s Concentration Camp 2013
Buber Agassi, Judith Jewish Women Prisoners of Ravensbrück 2014
Dublon-Knebel, Irith A Holocaust crossroads – Jewish women.. in Ravensbrück 2010
Gutterman, Bella A Narrow Bridge to life – Jewish Force labor… Gross-Rosen… 2008
Helm, Sarah If this a woman – Inside Ravensbrück…. 2015
Jacobeit, Sigrid ed. ”I Grusse euch als freier Mensch” 195
Rudorff, Andrea Frauen in den Aussenlagern des Konzentrationslagers Gross-Rosen 2014
Saidel, Rochelle G. The Jewish women of Ravensbrück concentration camp 2006
Strebel, Bernhard Das KZ Ravensbrück – Geschichte eines Lagerkomplexes 2003
Stteinke, Karolin Trains to ravensbrück- Transport by the Reichsbahn 1939-45 2009
von Wrochem, Oliver & Jockeck, Lars Das Neuengamme und seine Aussenlager 2010
Uppslagsverk
Braham, Randolph L ed. The Geographical Encyklopedia of the Holocaust in Hungary 2013
Megargee, Geoffrey ed. The USHMM Encyklopedia of camps and ghettos 1933-45 2011
Wachsmann, Nikolaus KL – a history of the Nazi concentration camps 2015
DVD
Magnus Gertten Hoppets hamn 2011
Magnus Gertten Varje ansikte har ett namn 2015