Lenke A

Lenke A föddes 28 juli 1919 i Nyiregyhaza, Ungern. Hennes båda föräldrar hette Antol A och Rosa. Båda dog i spanska sjukan år 1920, när Lenke A endast var tre år. Efter sina föräldrars död uppfostrades hon av sin morbror. Hon har även en syster vid namn Aranka A som överlevde kriget och bor i New York.

Lenke A uppfostrades som sagt utav sin morbror Adolf Ö, som arbetade som affärsman. Lenke A har gått fyra år i folkskola och fyra år i borgarskola. Hon har även gått en treårig kurs i att lära sig sy.

Efter sin skolgång vistades Lenke A i hemmet tills hon den 18 maj 1944 arresterades och fördes till ett koncentrationsläger i Auschwitz, och det för att hon har en judisk börd.  Efter sju månader i Auschwitz deporterades Lenke A till ett arbetsläger i Krakow, Polen. Lägret är sannolikt Plaszowlägret som förekommer i filmen ”Schindlers list”. Där jobbade hon på en klädesfabrik och därefter fördes hon till ett arbetsläger i Breslau och fick jobba i en ammunitionsfabrik. Efter sex veckor i Breslau fördes Lenke A till ett annat arbetsläger och ett flertal till efter det. Den 29 januari 1945 ankom hon till Bergen-Belsen och var kvar där tills engelsmännen kom och räddade alla fångar.

Lenke A fördes efter räddningen till ett sjukhus i Bergen för vård, släpptes ut ifrån sjukhuset i slutet av maj samma år och fördes då via röda korsets vita bussar till Sverige. Hon ankom Malmö i juni 1945. Efter två veckor i karantän i Malmö kom hon till beredskapssjukhuset i Örebro den 10 juli. Hon vägde då 34 kilo. Hon friskförklarades den 5 september 1945 av läkaren Olle Ottander. Lenke A fick 50 öre om dagen av Statens Utlänningskommission.

Hon blev kvar i Sverige eftersom ingen mer av hennes släkt överlevde i Ungern. Lenke A önskade främst att hennes man skulle komma till Sverige ifrån Ungern, men hon kunde även tänka sig att återvända till sin fästman i Ungern om det var omöjligt att få honom till Sverige. I oktober arbetade hon på Albin Rapps klädesfirma och fortsatte sedan att arbeta för olika klädesfabriker.

Källa: Dossier Statens utlänningskommission, Riksarkivet

Av: Samuel Norgren, Sven och Alexander Nordin 9E